การจัดส่งสินค้าและระยะเวลา

ขณะนี้ทาง Raspbaby ดำเนินการจัดส่งด้วยไปรษณีย์ด่วนพิเศษEMS พัสดุลงทะเบียน และ Kerry Express

หากแต่สินค้า Mother’s Corn นั้นเนื่องด้วยปัญหาการจัดการทำให้จำเป็นต้องส่งด้วย EMS เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งได้ระบุไว้ในรายละเอียดสินค้า

เมื่อได้เลขพัสดุแล้วท่านสามาถเช็คได้จากหน้า เช็คหมายเลขและสถานะพัสดุได้

ระยะเวลาจัดส่ง EMS

มาตรฐานการนำจ่ายบริการ EMS ในประเทศนับจากวันที่แจ้งเลขพัสดุแล้วดังนี้

  • พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี และ สมุทรปราการ) วันรุ่งขึ้นไม่เกิน 12.00 น. หรือ 16.30 น.
  • พื้นที่กรุงเทพฯ-ภาคอื่น , ภาคอื่น-กรุงเทพฯ วันรุ่งขึ้นไม่เกิน 16.30 น.
  • พื้นที่ปลายทางภาคเดียวกันวันรุ่งขึ้นไม่เกิน 16.30 น.
  • พื้นที่ปลายทางอื่นๆ ภายใน 2 – 3 วัน

ระยะเวลาจัดส่ง ลงทะเบียน

2-7 วันทำการ

ระยะเวลาจัดส่ง Kerry Express

  • ภายในกรุงเทพและปริมณฑล วันทำการถัดไป (1 วัน)
  • ต่างจังหวัด 1-2 วันทำการ