เช็คสถานะพัสดุ

โดยกรอกหมายเลขพัสดุที่ได้รับจาก Raspbaby หรือตรวจสอบจากตารางด้านล่าง

 

เช็คหมายเลขพัสดุ

วันที่ส่งเลขคำสั่งซื้อชื่อหมายเลขพัสดุ
12/05/2017123ทดลอง ทดลองER146966194TH
12/05/2017456ทดลอง ทดลองER146966146TH
12/05/2017789ทดลอง ทดลองER983833432TH
12/05/20171122ลองทด ลองทดER983833432TH
12/05/20171455ลองทด ลองทดER983833432TH
12/05/20171788ลองทด ลองทดER983833432TH
12/05/20172121ลองทด ลองทดER983833432TH
12/05/20172454ลองทด ลองทดER983833432TH